Jak skladovat

 

Skladujte na chladném a tmavém místě!
Čokoláda je citlivá na vlhkost, pachy, a v případě kontaktu se světlem a vzduchem, na oxidaci. Měla by být skladována na chladném a suchém místě při teplotě mezi 12°C a 20°C.  Nikdy čokoládu nechlaďte ani neskladujte v teplotě pod 12°C. 

Podle výše uvedených podmínek je skladování čokolád následující:
Tmavá, polosladká čokoláda – déle než 12 měsíců
Mléčná a bílá čokoláda – 8-10měsíců

Kvalita čokolády je ovlivńována také náhlými změnami teploty. Časté vystavování vysokým nebo rozdílným teplotám může způsobit, že kakaové máslo vystoupí na povrch a vytvoří “kvetoucí” efekt, díky kterému pak čokoláda strácí na své kvalitě.

Dávejte pozor na zápachy.
Čokoláda velmi citlivě absorbuje různé pachy. Proto je nutné ji skladovat v místě, kde jsou nepříjemné pachy eliminovány Dostatečná ventilace je nezbytná. Čokoláda by nikdy neměla být skladována v blízkosti silně aromatických produktů (např. sýry, ryby, maso, atd.).